Menu Algemeen

AanDeReis|marktmonitor

Vrachtprijs-ontwikkelingen realtime in beeld

Wij houden de vaart erinPrijsschommelingen op de vrije markt zijn o.a. een gevolg van vraag en aanbod. Wie in staat is om deze prijsontwikkelingen realtime te volgen kan afleiden hoe de markt ervoor staat. Aan u als zelfstandige binnenvaartondernemer is de uitdaging om over deze informatie te beschikken. AanDeReis geeft u deze marktindicaties. Een actueel en real-time voorbeeld van de verschillen in vaargebieden en trends ziet u hierboven.

De AanDeReis Marktmonitor is een dienst van LogoS met een eigen website. Het is bedoeld voor binnenvaartondernemers in de droge-ladingvaart. Onze ambitie is om met de reisinformatie die hier gedeeld wordt de realtime markttransparantie te bevorderen en vrachtprijsontwikkelingen beter in beeld te brengen.

Hoe werkt de marktmonitor?

  1. U maakt op www.aandereis.nl een persoonlijk account, in een beveiligde internetomgeving.
  2. Reizen voert u via een eenvoudig formulier in en uw gegevens worden via een versleutelde (SSL-) verbinding verzonden.
  3. De resultaten van u en alle andere deelnemers worden samengevoegd en exclusief aan u en de andere deelnemers in de marktmonitor getoond.
  4. Aan de hand van selectiemogelijkheden op vaargebied, tonnageklasse, productgroep en vaarrichting worden de resultaten zichtbaar. Realtime en over de periode van één jaar terug wordt ieder segment van de markt inzichtelijk. Daarbij worden 6 keer per dag alle gemelde reizen via e-mail verstuurd.

Het voordeel voor u als binnenvaartondernemer?

U gokt nooit meer over de marktomstandigheden. U weet wat er eerder in het vaargebied of op het traject werd betaald en wanneer. De bandbreedte tussen de hoogste en laagste betaalde prijzen, in combinatie met de trend en de beladingsgraad, geeft u het inzicht waarmee u uw eigen reis gaat verkopen.
Uw ingevoerde reis is na het opslaan direct en geanonimiseerd in de marktmonitor terug te vinden. Nu kunt u beoordelen of de betaalde prijs al dan niet "marktconform" is. Met veel gedeelde reizen geeft de bandbreedte een stevig inzicht tijdens de onderhandelingen.

Zijn er ook verplichtingen?

Ja, een! Van deelnemers wordt verwacht dat gemaakte reizen actueel en regelmatig worden ingevoerd. Minimaal één reis in de drie weken is het uitgangspunt.

Een proefaccount gratis en zonder verplichtingen

  • Samen werken aan een transparante markt
  • Realtime anonieme gegevens
  • Prijsinfo in uw eigen segment
Ik probeer het 3 maanden gratis!

Drie maanden gratis proefaccount!

Wilt u ook meedoen om met elkaar een meer transparante markt te ontwikkelen? Meld u op deze pagina aan voor het proefaccount. Drie maanden probeert u het gratis. Daarna wordt gevraagd wat u wilt. Stoppen of meedoen? Als u niet reageert of stopt wordt het account gedeactiveerd en daarmee houdt het zonder kosten of verplichtingen op. Doet u mee dan betaalt u € 117,- excl. BTW per jaar vooruit.

Lid van BLN - Koninklijke Schuttevaer?

Dan betaalt u in plaats van € 117,- slechts € 86,- excl. BTW per jaar.